Kreativno društvo

Kreativno društvo Najvažniji je cilj!Ako postoji cilj, sve ima smisla, a ako nema cilja, onda je sve ostalo besmisleno. Koji je naš cilj? Kreativno društvo Kreativno društvo Kreativno društvo