Simulacija i stvarnost

Simulacija i stvarnost Ljudi suočeni sa Znanjem počinju shvaćati apsurdnost situacije u svijetu koja je suprotna zdravom razumu. Simulacija i stvarnost Simulacija i stvarnost Simulacija i stvarnost