Magija u našim životima. Igre svijesti | Kaleidoskop činjenica 17

Magija u našim životima. Igre svijesti | Kaleidoskop činjenica 17 MAGIJA je stoljećima privlačila ljude, izazivala interes i strah, spretno mamila u svoje mreže i postavljala zamke. Uz pomoć magije ljudi traže zaštitu, ali i sami potpadaju pod njezin utjecaj. Magija u našim životima. Igre svijesti | Kaleidoskop činjenica 17 Magija u našim životima. Igre svijesti | Kaleidoskop činjenica 17 Magija u našim životima. Igre svijesti | Kaleidoskop činjenica 17