BOGORODICA. STVARALAČKA MOĆ LJUBAVI | 12. Kaleidoskop činjenica

BOGORODICA. STVARALAČKA MOĆ LJUBAVI | 12. Kaleidoskop činjenica 13. jula/srpnja u 15:00 GMT, značajna 12. međunarodna online konferencija „KALEIDOSKOP ČINJENICA. BOGORODICA. STVARALAČKA MOĆ LJUBAVI ". BOGORODICA. STVARALAČKA MOĆ LJUBAVI | 12. Kaleidoskop činjenica BOGORODICA. STVARALAČKA MOĆ LJUBAVI | 12. Kaleidoskop činjenica BOGORODICA. STVARALAČKA MOĆ LJUBAVI | 12. Kaleidoskop činjenica