Misterije drevnog svijeta. Megaliti | Kaleidoskop činjenica 21

Misterije drevnog svijeta. Megaliti | Kaleidoskop činjenica 21 Veličanstveni megaliti oduvijek su privlačili pažnju ljudi. U koju svrhu su nam ih drevni ostavili u nasljeđe? Koja je prava uloga megalita uoči globalne katastrofe? Misterije drevnog svijeta. Megaliti | Kaleidoskop činjenica 21 Misterije drevnog svijeta. Megaliti | Kaleidoskop činjenica 21 Misterije drevnog svijeta. Megaliti | Kaleidoskop činjenica 21