VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U OBLASTI PRAVA I BEZBEDNOSTI. PERSPEKTIVE I RIZICI

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U OBLASTI PRAVA I BEZBEDNOSTI. PERSPEKTIVE I RIZICI Radnje koje su nekada uzimale sate sada mogu da se dovrše za nekoliko sekundi. A mogućnosti veštačke inteligencije samo rastu. VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U OBLASTI PRAVA I BEZBEDNOSTI.  PERSPEKTIVE I RIZICI VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U OBLASTI PRAVA I BEZBEDNOSTI.  PERSPEKTIVE I RIZICI VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U OBLASTI PRAVA I BEZBEDNOSTI. PERSPEKTIVE I RIZICI