Galvenā mūsu laikmeta IZVĒLE

Galvenā mūsu laikmeta IZVĒLE Pie kādas sabiedrības mēs šodien esam nonākuši? Mums atstāja izvēles tiesības uzbūvēt pasauli, kādu vēlamies. Taču kā mēs izmantojām šīs tiesības? Kāpēc, sagrozot sākotnējo Patiesību, mēs uzbūvējām iznīcības sabiedrību un nonācām patērēšanas strupceļā? Galvenā mūsu laikmeta IZVĒLE Galvenā mūsu laikmeta IZVĒLE Galvenā mūsu laikmeta IZVĒLE