Radoša sabiedrība


Mēs dzīvojam unikālā laikā, kad Patiesība kļūst par vispārēju bagātību un cilvēki pārstāj klusēt par to, par ko tika noklusēts pēdējo 6000 gadu garumā! Visi pravieši nāca no viena kopīgā Dieva un nesa cilvēcei vienu Patiesību, kura mūs visus vieno. Jo ir viens Dievs un...

Ko dara Starptautiskā projekta “Radoša sabiedrība” dalībnieki? Olga no Mičiganas (ASV), SSK ALLATRA dalībniece, Starptautiskās globālās konferences “Radoša sabiedrība. Kopā mēs varam” spīkere, dalās ar mums izpratnē par to, cik svarīgs ir Radošas sabiedrības izveidošana...

Pasaule strauji mainās. Jauni laiki atnes jaunus pārbaudījumus: globālas krīzes, pandēmiju, straujas klimata izmaiņas. Bet kopā ar to cilvēcei paveras arī jaunas iespējas!

2021. gada 20. martā ir gaidāms globāls, unikāls notikums, kura nozīmīgumu cilvēcei nav iespējams pārvērtēt. Šī ir starptautiskā tiešsaistes konference “Radoša sabiedrība. Par ko sapņoja pravieši”. Visi cilvēki vēlas dzīvot labākā pasaulē, pasaulē bez bailēsm, bez sāpēm...

Pie kādas sabiedrības mēs šodien esam nonākuši? Mums atstāja izvēles tiesības uzbūvēt pasauli, kādu vēlamies. Taču kā mēs izmantojām šīs tiesības? Kāpēc, sagrozot sākotnējo Patiesību, mēs uzbūvējām iznīcības sabiedrību un nonācām patērēšanas strupceļā?

Mūsu kopīgā māja brūk. Ir pietiekoši paskatīties pa logu, lai to redzētu. Bet vēl ir iespēja: neraugoties ne uz ko, apvienoties visai pasaulei mūsu bērnu dēļ un izveidot Cilvēku sabiedrību cilvēkiem - Radošu sabiedrību. Šodien no katra izvēles - rīkoties vai nē - ir at...

Jau 2021. gada 20. martā uz Starptautiskās sabiedriskās kustības "ALLATRA" platformas online režīmā notiks starptautiska konference "Radoša sabiedrība. Par ko sapņoja pravieši", kurā miljoni cilvēku no visas pasaules apvienosies, lai kopā apspriestu, kāda nākotne - radī...

Šodien katrs cilvēks izjūt netaisnību un absurdu, kas notiek pasaulē. Bet kas to tādu radīja?

Globāla tiešsaistes konference ”Radoša sabiedrība. Par ko sapņoja pravieši” 2021. gada 20. martā 17:00. Bezprecedenta notikums mūsdienu vēsturē, kuru iniciējuši cilvēki no visas pasaules.

Vai mēs apzināmies situācijas nopietnību pasaulē? Kādu sabiedrību mēs atstāsim mūsu bērniem? Tu izvēlies, kāda pasaule būs rīt!

Tu esi tas, kurš var izmainīt šo pasauli. Laiks ir pienācis!

2020. gada 3. oktobrī Allatra TV Latvija komanda apmeklēja ikgadējo rudens pasākumu GREENFEST Siguldas pilsētā.

Друзья, команда АЛЛАТРА ТВ Латвия поздравляет Вас с Наступающим Новым Годом!