Radoša sabiedrība


Mēs stāstām patiesību, kura tiek slēpta no cilvēkiem. Mēs - tie ir neatkarīgi brīvprātīgie pētnieki no 180 valstīm. Mēs realizējam starpdisciplinārus pētījumus, kurus izpildīt nav spējīgs neviens cits institūts vai organizācija pasaulē

Kas var likt dažādu tautību, reliģiju, profesiju un sociālā stāvokļa cilvēkiem no visas pasaules brīvprātīgi apvienoties vienā platformā? Kas var likt 180 valstu pārstāvjiem katru dienu strādāt kā brīvprātīgajiem, lai sagatavotu sarežģītu pasākumu?

🌍 7. maijs, 2022 18:00 Tiešraide Sinhronais tulkojums 100 valodās. 180 valstis

Starptautiskā tiešsaistes konference “Globālā krīze. Patiesības laiks” – globāls pasākums, kuru organizē brīvprātīgie no 180 pasaules valstīm projekta "Radoša sabiedrība" platformas. Translācijas notiks tūkstošiem mediju vietnēs un platformās visā pasaulē.

Mūsdienu civilizācija ir nonākusi nestabilitātes un globālo krīžu stadijā. Pasaules finanšu-ekonomiskās, ekoloģiskās, antropoloģiskās, klimatiskās krīzes – tā jau ir realitāte, ar kuru ikviens cilvēks jau ir saskāries. Bet tas ir tikai sākums. Vai ļaudis apzināsies tuvo...

Tas ir vēsturisks notikums, tāpēc ka šodien mēs esam apvienojušies ar miljoniem cilvēku no visām pasaules valstīm, lai atklāti apspriestu, kā mierīgā ceļā mēs varam izveidot labāko Radošu sabiedrību visā pasaulē. Un sākt dzīvot dzīvi, kas ir Cilvēka ar lielo burtu cienī...

Šajā sarežģītajā vispārējās cilvēku sašķelšanās laikā, globālo krīžu (no ekonomisko līdz klimatisko) laikā cilvēki apvienojas ap radošas sabiedrības pamatiem, lai visiem kopā ne tikai izdzīvot, bet arī iedot brīnišķīgu nākotni visai cilvēcei.

Mēs visi braucam vienā vilcienā un rokās mums ir biļete tikai vienā virzienā, kur agrāk vai vēlāk mēs visi nonāksim. Kas mūs sagaida pēdējā stacijā? Vientulība un bailes? Vai jauns ceļojums uz nezināmu, brīnišķīgu pasauli?

Patiesība par nāvi — tā ir vitāli nepieciešama informācija, kas varētu ļoti stipri izmainīt cilvēku attieksmi pret savu dzīvi. Visās reliģijās ir patiesības graudi, kas ir saglabājuši senās zināšanas par šo parādību. Bet šīs zināšanas sagrozīja un padarīja par pasakām u...

Vai ir dzīve pēc nāves? Analītika, fakti, zinātniskās un dokumentālās hronikas, pētījumi un starptautiskā pieredze. Intervijas ar aculieciniekiem, zinātnes, medicīnas un reliģiju pārstāvjiem visā pasaulē

Pastāv jautājums, kuru sev ir uzdevis katrs cilvēks. Mēs vēršamies pie zinātnes un reliģijām, lai rastu uz to atbildi. Un jau 6000 gadus mēs cenšamies uzzināt...

Mēs dzīvojam unikālā laikā, kad Patiesība kļūst par vispārēju bagātību un cilvēki pārstāj klusēt par to, par ko tika noklusēts pēdējo 6000 gadu garumā! Visi pravieši nāca no viena kopīgā Dieva un nesa cilvēcei vienu Patiesību, kura mūs visus vieno. Jo ir viens Dievs un...

Ko dara Starptautiskā projekta “Radoša sabiedrība” dalībnieki? Olga no Mičiganas (ASV), SSK ALLATRA dalībniece, Starptautiskās globālās konferences “Radoša sabiedrība. Kopā mēs varam” spīkere, dalās ar mums izpratnē par to, cik svarīgs ir Radošas sabiedrības izveidošana...

Pasaule strauji mainās. Jauni laiki atnes jaunus pārbaudījumus: globālas krīzes, pandēmiju, straujas klimata izmaiņas. Bet kopā ar to cilvēcei paveras arī jaunas iespējas!

2021. gada 20. martā ir gaidāms globāls, unikāls notikums, kura nozīmīgumu cilvēcei nav iespējams pārvērtēt. Šī ir starptautiskā tiešsaistes konference “Radoša sabiedrība. Par ko sapņoja pravieši”. Visi cilvēki vēlas dzīvot labākā pasaulē, pasaulē bez bailēsm, bez sāpēm...

Pie kādas sabiedrības mēs šodien esam nonākuši? Mums atstāja izvēles tiesības uzbūvēt pasauli, kādu vēlamies. Taču kā mēs izmantojām šīs tiesības? Kāpēc, sagrozot sākotnējo Patiesību, mēs uzbūvējām iznīcības sabiedrību un nonācām patērēšanas strupceļā?

Mūsu kopīgā māja brūk. Ir pietiekoši paskatīties pa logu, lai to redzētu. Bet vēl ir iespēja: neraugoties ne uz ko, apvienoties visai pasaulei mūsu bērnu dēļ un izveidot Cilvēku sabiedrību cilvēkiem - Radošu sabiedrību. Šodien no katra izvēles - rīkoties vai nē - ir at...

Jau 2021. gada 20. martā uz Starptautiskās sabiedriskās kustības "ALLATRA" platformas online režīmā notiks starptautiska konference "Radoša sabiedrība. Par ko sapņoja pravieši", kurā miljoni cilvēku no visas pasaules apvienosies, lai kopā apspriestu, kāda nākotne - radī...

Šodien katrs cilvēks izjūt netaisnību un absurdu, kas notiek pasaulē. Bet kas to tādu radīja?

Globāla tiešsaistes konference ”Radoša sabiedrība. Par ko sapņoja pravieši” 2021. gada 20. martā 17:00. Bezprecedenta notikums mūsdienu vēsturē, kuru iniciējuši cilvēki no visas pasaules.