Главният ИЗБОР на нашето време

Главният ИЗБОР на нашето време До какво общество ние сме стигнали днес? На нас са ни оставили правото на избор да построим света, който искаме. Но как ние сме се възползвали от това право? Защо, изкривявайки изконната Истина, сме построили общество на разрушение и сме се оказали в задънената улица на потребителството? И най-важният въпрос е – искаме ли ние да оставаме в такъв потребителски формат на обществото или можем да се обединим и да променим всичко? Та нали това е нашият свят, светът на всички хора, и само заедно ние ще можем да поправим всичко. Главният ИЗБОР на нашето време Главният ИЗБОР на нашето време Главният ИЗБОР на нашето време