Pierwszy krok w stronę Twórczego Społeczeństwa (Napisy PL)

Pierwszy krok w stronę Twórczego Społeczeństwa (Napisy PL) Pierwszy krok w stronę Twórczego Społeczeństwa. Igor Michajłowicz Daniłow opowiada o wydarzeniu o znaczeniu globalnym, które miało miejsce 12 listopada 2022 roku - międzynarodowym forum internetowym “GLOBALNY KRYZYS. Nasze ocalenie w jedności”, które było tłumaczone symultanicznie na 150 języków świata. Pierwszy krok w stronę Twórczego Społeczeństwa (Napisy PL) Pierwszy krok w stronę Twórczego Społeczeństwa (Napisy PL) Pierwszy krok w stronę Twórczego Społeczeństwa (Napisy PL)