Prvý krok k Tvorivej spoločnosti (slovenský dabing)

Prvý krok k Tvorivej spoločnosti (slovenský dabing) Prvý krok k Tvorivej spoločnosti. Igor Michajlovič Danilov o udalosti celosvetového významu, ktorá sa konala 12. novembra 2022 – medzinárodné online fórum „Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení“, ktoré sa synchrónne prekladalo do 150 jazykov sveta. Prvý krok k Tvorivej spoločnosti (slovenský dabing) Prvý krok k Tvorivej spoločnosti (slovenský dabing) Prvý krok k Tvorivej spoločnosti (slovenský dabing)