Първата стъпка към Съзидателното общество (с български субтитри)

Първата стъпка към Съзидателното общество (с български субтитри) Първата стъпка към Съзидателното общество. Игор Михайлович Данилов за събитието от световно значение, което се случи на 12 ноември 2022 година — международен онлайн форум "Глобална криза. Нашето спасение е в единението", който се превеждаше синхронно на 150 езика по света. Първата стъпка към Съзидателното общество (с български субтитри) Първата стъпка към Съзидателното общество (с български субтитри) Първата стъпка към Съзидателното общество (с български субтитри)