Ako veriť v seba samého? Psychológia. Poznanie pravdy

Ako veriť v seba samého? Psychológia. Poznanie pravdy Život dnešného človeka sa rýchlo mení a často so sebou prináša stres a diskomfort. Pri hľadaní stability človek utráca veľa energie a zdrojov. Získanie dôvery v zajtrajšok sa pre mnohých stáva kľúčovým faktorom. Človek vo všeobecnosti hľadá istotu vo vonkajšom prostredí. Človek má prácu, pozíciu v spoločnosti, rôzne aktíva a materiálne prostriedky. Stojí za to položiť si otázku: Skutočne nám tieto faktory poskytujú istotu, ktorú hľadáme? Ako veriť v seba samého? Psychológia. Poznanie pravdy Ako veriť v seba samého? Psychológia. Poznanie pravdy Ako veriť v seba samého? Psychológia. Poznanie pravdy