Ekologická kríza: Dusíme sa |Medzinárodný okrúhly stôl

Ekologická kríza: Dusíme sa |Medzinárodný okrúhly stôl Žijeme v rýchlo sa meniacom svete. Ale v akom smere sa mení? Chápeme vôbec, čo čaká ľudstvo v niekoľkých najbližších rokoch? Ekologická kríza: Dusíme sa |Medzinárodný okrúhly stôl Ekologická kríza: Dusíme sa |Medzinárodný okrúhly stôl Ekologická kríza: Dusíme sa |Medzinárodný okrúhly stôl