Ekologický kolaps na planéte. Existuje riešenie? | Medzinárodný okrúhly stôl

Ekologický kolaps na planéte. Existuje riešenie? | Medzinárodný okrúhly stôl 24. júla 2021 sa uskutočnila medzinárodná online konferencia Globálna kríza. To sa už týka každého, ktorá ukázala celému ľudstvu že sa dnes nachádzame na pokraji priepasti, ale ešte stále máme šancu zjednotiť sa a prežiť. Ekologický kolaps na planéte. Existuje riešenie? | Medzinárodný okrúhly stôl Ekologický kolaps na planéte. Existuje riešenie? | Medzinárodný okrúhly stôl Ekologický kolaps na planéte. Existuje riešenie? | Medzinárodný okrúhly stôl