Reakcia prírody na naše konanie | Medzinárodný okrúhly stôl

Reakcia prírody na naše konanie | Medzinárodný okrúhly stôl Všetci sme od seba navzájom závislí a nesieme spoločnú zodpovednosť za našu budúcnosť. V spotrebiteľskom formáte spoločnosti sme si zvykli konzumovať bez toho, aby sme premýšľali o dôsledkoch. Čo sme urobili našej planéte, nášmu domovu? Reakcia prírody na naše konanie | Medzinárodný okrúhly stôl Reakcia prírody na naše konanie | Medzinárodný okrúhly stôl Reakcia prírody na naše konanie | Medzinárodný okrúhly stôl