Спешно изявление на учения светът е на прага на катастрофа

Спешно изявление на учения светът е на прага на катастрофа Спешно обращение от известния учен Егон Чолакян, признат специалист по въпросите с изменението на климата и националната сигурност. Спешно изявление на учения светът е на прага на катастрофа Спешно изявление на учения светът е на прага на катастрофа Спешно изявление на учения светът е на прага на катастрофа