Ураганът Ета бушувал в Карибския басейн.Наводнения в Бразилия, Испания. Ледовете на Арктика се топят

Ураганът Ета бушувал в Карибския басейн.Наводнения в Бразилия, Испания. Ледовете на Арктика се топят 🌬️ Разрушителният ураган "Ета" бушувал в Мексиканския залив, а също нанесъл огромни щети и довел до гибелта на хора в страните от Централна Америка и Карибския басейн. Ураганът Ета бушувал в Карибския басейн.Наводнения в Бразилия, Испания. Ледовете на Арктика се топят Ураганът Ета бушувал в Карибския басейн.Наводнения в Бразилия, Испания. Ледовете на Арктика се топят Ураганът Ета бушувал в Карибския басейн.Наводнения в Бразилия, Испания. Ледовете на Арктика се топят