Климатичните аномалии на времето. В какво е истинската причина за техния произход

Климатичните аномалии на времето. В какво е истинската причина за техния произход Владимир Леонидович Сивороткин, доктор по геолого-минералогичните науки, водещ научен служител в геоложкия факултет на МДУ М. В. Ломоносов дава отговори на следните въпроси: Климатичните аномалии на времето. В какво е истинската причина за техния произход Климатичните аномалии на времето. В какво е истинската причина за техния произход Климатичните аномалии на времето. В какво е истинската причина за техния произход