Einstein sa mýlil, ale Tesla mal pravdu. ÉTER EXISTUJE! POZNANIE. Vydanie 5 (Slovenské titulky)

Einstein sa mýlil, ale Tesla mal pravdu. ÉTER EXISTUJE! POZNANIE. Vydanie 5 (Slovenské titulky) Einstein sa mýlil, ale Tesla mal pravdu. Dôkazy existencie éteru. Kvantová previazanosť. Protirečenia Bohra a Einsteina. Väzba medzi previazanými časticami. Skutoční vedci a Jediný Zdroj Znalostí pre ľudstvo. Einstein sa mýlil, ale Tesla mal pravdu. ÉTER EXISTUJE! POZNANIE. Vydanie 5 (Slovenské titulky) Einstein sa mýlil, ale Tesla mal pravdu. ÉTER EXISTUJE! POZNANIE. Vydanie 5 (Slovenské titulky) Einstein sa mýlil, ale Tesla mal pravdu. ÉTER EXISTUJE! POZNANIE. Vydanie 5 (Slovenské titulky)