Vědecké zprávy


Videa v jiných jazycích
Druhý díl Novinek vědy připravený účastníky Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“, dává odpovědi na otázky, které velmi znepokojují vědce a výzkumníky posledních staletí.

Videa v jiných jazycích
První vydání "Novinky vědy. Podstata kvantové provázanosti", připravené účastníky Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, odpovídá na otázky, na které současná fyzika hledá odpovědi po staletí. Jaká je podstata kvantové provázanosti v přírodě?

Poznání Videa v jiných jazycích
Einstein sa mýlil, ale Tesla mal pravdu. Dôkazy existencie éteru. Kvantová previazanosť. Protirečenia Bohra a Einsteina. Väzba medzi previazanými časticami. Skutoční vedci a Jediný Zdroj Znalostí pre ľudstvo.

Poznání Videa v jiných jazycích
Čo leží v základe nášho správania, prečo ľudia pozerajú televízor, v čom je koreň schopnosti rýchleho učenia, čo sú to zrkadlové neuróny a ako vplývajú na váš život

Poznání Videa v jiných jazycích
V tomto videu sa dozviete mnoho nového a zaujímavého...

Poznání Videa v jiných jazycích
Senzačné objavy o čiernych dierach...