Podobenství: „DVA MNIŠI“

Podobenství: „DVA MNIŠI“ Podobenství „Dva mniši". To, co člověk vidí jasně na ostatních, má ve skutečnosti sám v sobě. Jeho posuzování je tak reálným odrazem toho, co je v něm potlačeno či nerealizováno. Podobenství: „DVA MNIŠI“ Podobenství: „DVA MNIŠI“ Podobenství: „DVA MNIŠI“