Utěšitel | Příchod Ducha Svatého | Maitreja - koho očekává celý svět?

Utěšitel | Příchod Ducha Svatého | Maitreja - koho očekává celý svět? Soudě podle četných proroctví a legend různých národů světa, žijeme v epoše obnovy světa. A je o tom velmi mnoho proroctví, na západě jsou takoví proroci jako Wanga, Nostradamus, Američan Edgar Cayce, Ital Ragno Nero a mnoho, mnoho dalších. Ale co je zajímavé, že o událostech této doby, o nástupu, příchodu éry obnovy a jejích příznacích, a taktéž o příchodu Toho, kdo přinese Pravdu a spravedlnost do tohoto světa, věděli už na starodávném východě.  Utěšitel | Příchod Ducha Svatého | Maitreja - koho očekává celý svět? Utěšitel | Příchod Ducha Svatého | Maitreja - koho očekává celý svět? Utěšitel | Příchod Ducha Svatého | Maitreja - koho očekává celý svět?