Všeobecné znečištění životního prostředí | Mezinárodní kulatý stůl

Všeobecné znečištění životního prostředí | Mezinárodní kulatý stůl 24. červenec 2021 je v dějinách lidstva výjimečným datem. V tento den se konala bezprecedentní konference nazvaná Globální krize. To už se týká každého, která byla simultánně tlumočena do 72 jazyků a vysílána na tisících mediálních platformách po celém světě. Informace, které na této konferenci zazněly, vyvolaly ve společnosti obrovský ohlas. Denně se pořádají kulaté stoly, u nichž se diskutuje o tématech nastolených na této konferenci. Všeobecné znečištění životního prostředí | Mezinárodní kulatý stůl Všeobecné znečištění životního prostředí | Mezinárodní kulatý stůl Všeobecné znečištění životního prostředí | Mezinárodní kulatý stůl