Všeobecné znečistenie životného prostredia | Medzinárodný okrúhly stôl

Všeobecné znečistenie životného prostredia | Medzinárodný okrúhly stôl 24. júl 2021 je výnimočný dátum v dejinách ľudstva. V tento deň sa uskutočnila bezprecedentná konferencia na tému Globálna kríza. Týka sa to už každého, ktorá bola simultánne tlmočená do 72 jazykov a vysielaná na tisíckach mediálnych platforiem na celom svete. Informácie, ktoré boli prezentované na tejto konferencii, vyvolali v spoločnosti obrovský ohlas. Všeobecné znečistenie životného prostredia  | Medzinárodný okrúhly stôl Všeobecné znečistenie životného prostredia  | Medzinárodný okrúhly stôl Všeobecné znečistenie životného prostredia | Medzinárodný okrúhly stôl