Blagodati čovjeka u Kreativnom društvu

Blagodati čovjeka u Kreativnom društvu Najvažniji je cilj!Ako postoji cilj, sve ima smisla, a ako nema cilja, onda je sve ostalo besmisleno. Koji je naš cilj? Blagodati čovjeka u Kreativnom društvu Blagodati čovjeka u Kreativnom društvu Blagodati čovjeka u Kreativnom društvu