Výhody človeka v Tvorivej spoločnosti (slovenský dabing)

Výhody človeka v Tvorivej spoločnosti (slovenský dabing) Aké výhody bude mať človek v blízkej budúcnosti po vybudovaní Tvorivej spoločnosti? Ako rýchlo sa zmení sociálna štruktúra spoločnosti, prostredie, v ktorom človek žije, jeho každodenný život, ak vezmeme do úvahy najnovšie objavy vo fyzike, ktoré zabezpečia prístup každého človeka k voľnej energii a k ovládaniu mikrosveta? Okamžitá zručnosť. Ako sa bude ceniť čas života človeka? Ako si môže človek jediným stlačením tlačidla samostatne zabezpečiť všetko, čo potrebuje? Prečo bude odpad z domácnosti a iný odpad súčasnej civilizácie v budúcnosti cennejší ako zlato? Výhody človeka v Tvorivej spoločnosti (slovenský dabing) Výhody človeka v Tvorivej spoločnosti (slovenský dabing) Výhody človeka v Tvorivej spoločnosti (slovenský dabing)