Изгодите за човека в Cъзидателното общество

Изгодите за човека в Cъзидателното общество Какви ще бъдат изгодите за човека в най-близкото бъдеще след построяването на Съзидателното общество? Колко стремително ще се промени социалното устройство на обществото, средата на местообитанието на човека, неговият битов живот, като се вземат предвид най-новите открития във физиката, които ще обезпечат достъпа на всеки човек до свободна енергия и управлението на микросвета? Мигновено умение. Как ще се цени времето на човешкия живот? Как човек с натискането на един бутон ще се обезпечава самостоятелно с всичко необходимо? Защо битовите и други отпадъци на сегашната цивилизация в бъдеще ще станат по-ценни от златото? Изгодите за човека в Cъзидателното общество Изгодите за човека в Cъзидателното общество Изгодите за човека в Cъзидателното общество