Hitna evakuacija ljudi: Vulkan Nyiragongo, snažni ciklon Yaas u Indiji, potres u Kini 2021.

Hitna evakuacija ljudi: Vulkan Nyiragongo, snažni ciklon Yaas u Indiji, potres u Kini 2021. ●Tijekom maja/svibnja 2021. godine u svijetu je bilo 135 potresa magnitude iznad 5 Hitna evakuacija ljudi: Vulkan Nyiragongo, snažni ciklon Yaas u Indiji, potres u Kini 2021. Hitna evakuacija ljudi: Vulkan Nyiragongo, snažni ciklon Yaas u Indiji, potres u Kini 2021. Hitna evakuacija ljudi: Vulkan Nyiragongo, snažni ciklon Yaas u Indiji, potres u Kini 2021.