Kako steći mir?

Kako steći mir? Prijenos o drevnim znanjima, što je “desetina pažnje”, kako se zaštititi od svijeta mrtvih, kako pronaći vječni Mir, kako pronaći Život. Kako steći mir? Kako steći mir? Kako steći mir?