Kreativno društvo civilizacijska perspektiva

Kreativno društvo civilizacijska perspektiva Konstruktivno društvo kao perspektiva za izgradnju i razvoj jedinstvene zajedničke ljudske civilizacije. Ići dalje od Zemlje, istraživanje svemira. Kreativno društvo   civilizacijska perspektiva Kreativno društvo   civilizacijska perspektiva Kreativno društvo civilizacijska perspektiva