Tvorivá spoločnosť – perspektíva civilizácie (slovenský dabing)

Tvorivá spoločnosť – perspektíva civilizácie (slovenský dabing) Tvorivá spoločnosť ako perspektíva vybudovania a rozvoja jednotnej spoločnej ľudskej civilizácie. Vystúpenie za hranice Zeme, osvojovanie si vesmíru. Život na novej úrovni, ovládanie mikrosveta je jednoduchým riešením mnohých materiálnych problémov človeka. Futurologická predpoveď. Dnešné ľudstvo sa nachádza v historickom prelomovom bode. Tvorivá spoločnosť – perspektíva civilizácie (slovenský dabing) Tvorivá spoločnosť – perspektíva civilizácie (slovenský dabing) Tvorivá spoločnosť – perspektíva civilizácie (slovenský dabing)