Съзидателно общество – перспективата на цивилизацията

Съзидателно общество – перспективата на цивилизацията Съзидателно общество като перспектива за построяване и развитие на единна общочовешка цивилизация. Излизане извън пределите на Земята, усвояване на космоса. Живот на ново ниво, управление на микрокосмоса – просто решение за множество материални проблеми на човека. Футурологична прогноза. Съзидателно общество – перспективата на цивилизацията Съзидателно общество – перспективата на цивилизацията Съзидателно общество – перспективата на цивилизацията