Posebnosti obavljanja duhovne prakse

Posebnosti obavljanja duhovne prakse Što se događa kada čovjek obavlja duhovnu praksu? Kako se nositi sa subjektivnim percepcijama koje dolaze nakon obavljanja duhovne prakse? Posebnosti obavljanja duhovne prakse Posebnosti obavljanja duhovne prakse Posebnosti obavljanja duhovne prakse