Vrijednost slobode

Vrijednost slobode Vrijednost slobode u Kreativnom društvu. Zašto i kako će Kreativno društvo poticati ljude na rast, prvenstveno intelektualni, kreativni, sve pozitivno? Vrijednost slobode Vrijednost slobode Vrijednost slobode