Život, a ne privid

Život, a ne privid Živjeti a ne činiti se da živiš. Slike i imitacija. Zašto se čin za predstavu, licemjerje smatra teškim grijehom u islamu, kršćanstvu? Život, a ne privid Život, a ne privid Život, a ne privid