Byť, a nie vyzerať (youtube slovenské titulky)

Byť, a nie vyzerať (youtube slovenské titulky) Byť, a nie vyzerať. Obrazy a napodobňovanie. Prečo sa v islame, kresťanstve, považuje konanie na efekt, pokrytectvo za ťažký hriech? Komu Boh pomáha a koho Boh chráni? Čo to znamená prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia? Praktické kroky na duchovnej ceste. Byť, a nie vyzerať (youtube slovenské titulky) Byť, a nie vyzerať (youtube slovenské titulky) Byť, a nie vyzerať (youtube slovenské titulky)