Ինչպես են ԶԼՄ ները շահարկում մարդկանց գիտակցությունը (ALLATRA TV ARMENIA) АЛЛАТРА

Ինչպես են ԶԼՄ ները շահարկում մարդկանց գիտակցությունը (ALLATRA TV ARMENIA) АЛЛАТРА Ներկայումս, ԱԼԼԱՏՌԱ Միջազգային հասարակական շարժման համակարգող կենտրոնը գտնվում է Կիևում Ուկրաինա: Այդ իսկ պատճառով , ՄՀՇ ԱԼԼԱՏՌԱ-ի կողմից կազմակերպվող բոլոր միջոցառումները , որոնք կազմակերպվում են միջազգային չափանիշներին համաձայն կոնֆերանսներ, կոնգրեսներ, կլոր սեղաններ, սեմինարներ,մշակութային հանդիպումներ, միջազգային առաջադիմական ծրագրեր, Ինչպես են ԶԼՄ ները շահարկում մարդկանց գիտակցությունը (ALLATRA TV ARMENIA) АЛЛАТРА Ինչպես են ԶԼՄ ները շահարկում մարդկանց գիտակցությունը (ALLATRA TV ARMENIA) АЛЛАТРА Ինչպես են ԶԼՄ ները շահարկում մարդկանց գիտակցությունը (ALLATRA TV ARMENIA) АЛЛАТРА