Բարին Այստեղ և Հիմա Ալլատրուշկայի երգը

Բարին Այստեղ և Հիմա Ալլատրուշկայի երգը Ի՞նչպիսի կառուցվածք ունի տիեզերքը: Ի՞նչից են կազմված բոլոր առարկաները, մոլեկուլները, ատոմները, էլեմենտար մասնիկները: Ի՞նչն է ընկած ողջ աշխարհի հիմքում և ի՞նչպես է այդ ամենը ստեղծվում: Եկե՛ք Ալլատրուշկայի հետ միասին ընկղմվենք տիեզերքի զարմանալի դեպի աշխարհ և իմանանք, թե ի՞նչն է կերտում Տիեզերքը: Բարին Այստեղ և Հիմա Ալլատրուշկայի երգը Բարին Այստեղ և Հիմա Ալլատրուշկայի երգը Բարին Այստեղ և Հիմա Ալլատրուշկայի երգը