Ինքնաչճանաչում


Ի՞նչպիսի կառուցվածք ունի տիեզերքը: Ի՞նչից են կազմված բոլոր առարկաները, մոլեկուլները, ատոմները, էլեմենտար մասնիկները: Ի՞նչն է ընկած ողջ աշխարհի հիմքում և ի՞նչպես է այդ ամենը ստեղծվում: Եկե՛ք Ալլատրուշկայի հետ միասին ընկղմվենք տիեզերքի զարմանալի դեպի աշխարհ և իմանանք, թե...

Այդ մեդիտացիայի շնորհիվ լուսավորության հասան օրինակ Բուդդան և Մուհամեդը: Այն հայտնի է եղել նաև և Հին Եգիպտոսում և տարբեր մայրացամաքներում տարբեր ժամանակների ընթացքում: Այս պրակտիկայի տեխնիկական կատարումը բավականին պարզ է և յուրաքանչյուր ցանկացող կարող է սովորել կատարել...

Մարմինը մարդկային կառուցվածքի դեռամբողջական մասը չէ: Մարդու էներգետիկ կառուցվածքը: Բուն գիտելիքներ:

Ներկայումս, ԱԼԼԱՏՌԱ Միջազգային հասարակական շարժման համակարգող կենտրոնը գտնվում է Կիևում Ուկրաինա: Այդ իսկ պատճառով , ՄՀՇ ԱԼԼԱՏՌԱ-ի կողմից կազմակերպվող բոլոր միջոցառումները , որոնք կազմակերպվում են միջազգային չափանիշներին համաձայն կոնֆերանսներ, կոնգրեսներ, կլոր սեղաններ,...

Ի՞նչ է ինձ համար ՄՀՇ ԱԼԼԱՏՌԱ- ն թեմայի վերաբերյալ տեսանյութերը ԱԼԼԱՏՌԱ ԹԻ-ՎԻ-ի փոստային հասցեին են ուղարկել մարդիկ աշխարհի տարբեր երկրներից:

Ի՞նչ է ինձ համար ՄՀՇ ԱԼԼԱՏՌԱ - ն թեմայի վերաբերյալ տեսանյութերը ԱԼԼԱՏՌԱ ԹԻ-ՎԻ-ի փոստային հասցեին են ուղարկել մարդիկ աշխարհի տարբեր երկրներից:

Ի՞նչ է ինձ համար ՄՀՇ ԱԼԼԱՏՌԱ- ն թեմայի վերաբերյալ տեսանյութերը ԱԼԼԱՏՌԱ ԹԻ-ՎԻ-ի փոստային հասցեին են ուղարկել մարդիկ աշխարհի տարբեր երկրներից:

Ներկայումս, ԱԼԼԱՏՌԱ Միջազգային հասարակական շարժման համակարգող կենտրոնը գտնվում է Կիևում Ուկրաինա: Այդ իսկ պատճառով , ՄՀՇ ԱԼԼԱՏՌԱ-ի կողմից կազմակերպվող բոլոր միջոցառումները , որոնք կազմակերպվում են միջազգային չափանիշներին համաձայն կոնֆերանսներ, կոնգրեսներ, կլոր սեղաններ,

Ի՞նչ է ինձ համար ՄՀՇ ԱԼԼԱՏՌԱ- ն թեմայի վերաբերյալ տեսանյութերը ԱԼԼԱՏՌԱ ԹԻ-ՎԻ-ի փոստային հասցեին են ուղարկել մարդիկ աշխարհի տարբեր երկրներից: