O Świecie Duchowym

O Świecie Duchowym Życie w Świecie Duchowym. Czym jest Świat Duchowy, Świat różnorodności i nieskończonej Miłości, w którym żaden moment się nie powtarza? Paradoksy życia w Świecie Duchowym: dynamika w statyce. Dlaczego Świat Boga jest wieczny, podczas gdy świat Wszechświata (materia) jest ograniczony i skończony? W jaki sposób Wszechświat (świat materialny) powstaje i znika? Dlaczego w Świecie Duchowym nie ma granic? Dlaczego w Świecie Duchowym nic nie może się zestarzeć, zniknąć ani ulec zniszczeniu? Dlaczego doskonały Świat Duchowy tworzy to, co niedoskonałe (świat materialny)? W jaki sposób odbywa się stały przypływ nowych Aniołów do Świata Duchowego? Dlaczego od starożytności mówi się, że „Bóg jest wszechobecny"? Czym jest Prawdziwe Trwałe Życie i czym różni się ono od tymczasowego i skończonego istnienia? W jaki sposób energia Allatu (kropla Allatu, Boża Miłość) tworzy życie w świecie materii? Jak powstają Osobowość, świadomość (pierwotna i wtórna) oraz struktura energetyczna człowieka? Dlaczego ścieżka duchowa jest wyłącznie zasługą człowieka i nie może być na niej pośredników? O Świecie Duchowym O Świecie Duchowym O Świecie Duchowym