O Duchovnom Svete (youtube slovenské titulky)

O Duchovnom Svete (youtube slovenské titulky) Život v Duchovnom Svete. Čo je to Duchovný Svet, Svet rozmanitosti a nekonečnej Lásky, kde sa žiadny okamih neopakuje? Paradoxy života v Duchovnom Svete: dynamika v statickosti. Prečo je Boží svet večný, a svet Vesmíru (hmoty) ohraničený a konečný? O Duchovnom Svete (youtube slovenské titulky) O Duchovnom Svete (youtube slovenské titulky) O Duchovnom Svete (youtube slovenské titulky)