O Duchovnom Svete (slovenský dabing)

O Duchovnom Svete (slovenský dabing) Život v Duchovnom Svete. Čo je to Duchovný Svet, Svet rozmanitosti a nekonečnej Lásky, kde sa žiadny okamih neopakuje? Paradoxy života v Duchovnom Svete: dynamika v statickosti. Prečo je Boží svet večný, a svet Vesmíru (hmoty) ohraničený a konečný? O Duchovnom Svete (slovenský dabing) O Duchovnom Svete (slovenský dabing) O Duchovnom Svete (slovenský dabing)