Priamy prenos ALLATRA TV

Záznamy priamych prenosov

Každodenne sa na ALLATRA TV konajú živé vysielania na rôzne témy: tvorivá spoločnosť, novinky zo sveta, zmena klímy, interview so spoločensky aktívnymi a verejne známymi ľuďmi, veda, história, medzinárodné okrúhle stoly. Vďaka aktívnej účasti dobrovoľníkov MSH ALLATRA z celého sveta sú vysielania simultánne prekladané do rôznych jazykov. Sledovať vysielania môžete sledovať naživo aj zo záznamu.