Fantómová ťažnosť

Fantómová ťažnosť Vedecko-experimentálny prístroj Pyramída - je unikátne multifunkčné zariadenie, ktoré umožňuje pracovať s energetickou a silovou konštrukciou človeka. Vďake zariadeniu je možné empiricky dokázať, že ľudské vedomie sa nachádza mimo tela, a pochopiť, ako funguje. Zariadenie Pyramída posilňuje extrasenzorické/mimozmyslové schopnosti človeka, a nepriamo ovplyvňuje jeho Duchovný rozvoj. Fantómová ťažnosť Fantómová ťažnosť Fantómová ťažnosť