ALLATRA VEDA


Vedecko-experimentálny prístroj Pyramída - je unikátne multifunkčné zariadenie, ktoré umožňuje pracovať s energetickou a silovou konštrukciou človeka. Vďake zariadeniu je možné empiricky dokázať, že ľudské vedomie sa nachádza mimo tela, a pochopiť, ako funguje. Zariaden...

Video-správa o PRAPÔVODNEJ FYZIKE ALLATRA
Čo sú to fundamentálne častice? Z čoho sú zložené elementárne častice? Ako ich riadiť? Odkiaľ sa objavuje a kam mizne viditeľná hmota? Na čom sú postavené zákony gravitačného vzájomného pôsobenia? Z čoho sa skladá temná hmota? Ako vytvoriť živý a neživý objekt? Ako zabe...

Video-správa o PRAPÔVODNEJ FYZIKE ALLATRA
Tieto znalosti pomôžu predpovedať mnohé prírodné procesy, dokonca klimatické katastrofy a pomôcť ľuďom vyrovnať sa z ich následkami.

Septónové pole – to je základná zložka celého materiálneho Vesmíru. Toto pole je všade. Tvorí základ všetkých dnes známych i zatiaľ oficiálnej vede neznámych polí a interakcií, materiálnych objektov, organických a anorganických zlúčenín a tak ďalej. Vlastné septónové po...