Klimatické udalosti vo svete 24.12.2016 - 6.1.2017

Klimatické udalosti vo svete 24.12.2016 - 6.1.2017 Zmena klímy je očividná a prebieha po celej planéte. Niekde je sucho, inde záplavy alebo otrasy zeme. Nesmieme podceňovať ich následky, možné riziká a ťažkosti v súvislosti s nadchádzajúcimi udalosťami vo svete. Na tieto udalosti sa ľudstvo musí pripraviť. Všetci ľudia dobrej vôle sú schopní sa na zmene súčasnej situácie aktívne podieľať - zmene ideológie svetovej spoločnosti zo spotrebiteľského myslenia na duchovné a tvorivé, na uplatňovanie priorít vzájomného priateľstva, duchovných a morálnych vzťahov medzi ľuďmi, a to nie na papieri, ale v skutočnosti. Viac o globálnych prírodných kataklizmách a ich účinných riešeniach sa môžete zoznámiť v správe vedcov ALLATRA-SCIENCE. Klimatické udalosti vo svete 24.12.2016 - 6.1.2017 Klimatické udalosti vo svete 24.12.2016 - 6.1.2017 Klimatické udalosti vo svete 24.12.2016 - 6.1.2017