Ohlasy k relácii O DUCHOVNEJ BLAHODATI. Renáta z Českej republiky, Jozef zo Slovenska, Marina z Nemecka

Ohlasy k relácii O DUCHOVNEJ BLAHODATI. Renáta z Českej republiky, Jozef zo Slovenska, Marina z Nemecka Blahodať je slovo ruského pôvodu, ktoré sa do slovenčiny prekladá ako blahodarnosť, požehnanie či blahá zvesť. Toto slovo vyjadruje Božiu milosť, ktorá zostúpi na človeka v podobe Ducha Svätého a tento stav sa nazýva duchovná blahodať. Je to pocit, ktorý sa nedá predať slovami, ale každý človek ho môže precítiť svojou dušou. Ohlasy k relácii O DUCHOVNEJ BLAHODATI. Renáta z Českej republiky, Jozef zo Slovenska, Marina z Nemecka Ohlasy k relácii O DUCHOVNEJ BLAHODATI. Renáta z Českej republiky, Jozef zo Slovenska, Marina z Nemecka Ohlasy k relácii O DUCHOVNEJ BLAHODATI. Renáta z Českej republiky, Jozef zo Slovenska, Marina z Nemecka