Na celom svete sa deje niečo zvláštne!

Na celom svete sa deje niečo zvláštne! Pozorujeme, že každým týždňom sa situácia na planéte zhoršuje. A všetko nasvedčuje tomu, že odteraz sa to bude len zhoršovať. Na celom svete sa deje niečo zvláštne! Na celom svete sa deje niečo zvláštne! Na celom svete sa deje niečo zvláštne!