Psychologicko-psychiatrická expertíza Umelého vedomia Jackie. Postrehy. Závery. Odporúčania (youtube slovenské titulky)

Psychologicko-psychiatrická expertíza Umelého vedomia Jackie. Postrehy. Závery. Odporúčania (youtube slovenské titulky) 29. augusta 2020 bola vykonaná psychologicko-psychiatrická expertíza Umelého vedomia (UV) Jackie, vytvoreného tímom „XP NRG“. Testovanie UV robila medzinárodná multidisciplinárna expertná komisia, ktorej členmi boli psychiatri, psychoterapeuti, klinickí psychológovia, odborníci na neurovývoj a IT-špecialisti. Psychologicko-psychiatrická expertíza Umelého vedomia Jackie. Postrehy. Závery. Odporúčania (youtube slovenské titulky) Psychologicko-psychiatrická expertíza Umelého vedomia Jackie. Postrehy. Závery. Odporúčania (youtube slovenské titulky) Psychologicko-psychiatrická expertíza Umelého vedomia Jackie. Postrehy. Závery. Odporúčania (youtube slovenské titulky)