Prevencia psychických porúch. Psychológia. Pochopenie pravdy. Diel 2

Prevencia psychických porúch. Psychológia. Pochopenie pravdy. Diel 2 V tejto časti sa skúmajú základné kategórie psychológie. V jednoduchom a každému človeku zrozumiteľnom dialógu, nájdete odpovede na naliehavé otázky. V čom  spočíva prevencia duševných chorôb? Čo je to sebarozvoj? Akú prácu možno skutočne nazvať prácou na sebe? Kto bráni nášmu rozvoju a v čom sa skrýva hlavný nepriateľ človeka? Prevencia psychických porúch. Psychológia. Pochopenie pravdy. Diel 2 Prevencia psychických porúch. Psychológia. Pochopenie pravdy. Diel 2 Prevencia psychických porúch. Psychológia. Pochopenie pravdy. Diel 2